DTX Chiptuning

logo_temp
ZOEK OP KENTEKEN
BEKIJK DIRECT JE PRESTATIEWINST

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Handelonderneming Scholtmeijer. Wij zijn gevestigd aan de De Noesten 22 in Westerbork. Handelsonderneming Scholtmeijer staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 04073386. Door middel van deze verklaring informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen. Daarnaast informeren wij u over uw rechten betreffende de bescherming van uw persoonsgegevens.

Wat is het algemene privacybeleid van Scholtmeijertuning?

 • Respect voor privacy
 • Zorgvuldige & veilige gegevensverwerking
 • Wij delen niet met derden
 • Wij werken met professionele partners
 • Respect voor de wetgeving

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers aan onze website en gaan daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij zullen uw gegevens niet verkopen, verhandelen of delen met partijen die niets met onze dienst te maken hebben. En wij houden ons aan de, in Nederland geldende, eisen omtrent gegevensbescherming die de Nederlandse gegevensbeschermingswetgeving ons oplegt.

Handelsonderneming Scholtmeijer handelend onder de naam scholtmeijertuning.nl, hierna te noemen scholtmeijertuning.nl, beheert deze website en heeft dit privacybeleid opgesteld om u te informeren over hoe we informatie verzamelen, gebruiken en uitwisselen voor deze website. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit privacybeleid, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de website van groot belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is scholtmeijertuning.nl. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Gegevensverzameling

We verzamelen en bewaren gegevens die u invult op deze website of die u telefonisch aan ons verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld om de aangevraagde informatie te leveren of om onze leveranciers te informeren over de door u gevraagde informatie en/of bestelde producten en om klantenservice te verlenen.

Deze informatie kan ook gebruikt worden om u te benaderen over aankopen, speciale aanbiedingen en nieuwe producten of functionaliteiten op de website. Indien u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, kunt u er voor kiezen geen marketing cookies te accepteren of kunt u uw gegevens laten blokkeren. Ook kun je de verleende toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres intrekken. In beide gevallen dient u een e-mail te sturen naar [email protected].

We kunnen bepaalde andere gegevens automatisch verzamelen en opslaan wanneer u deze website bezoekt. Zo kunnen we bijvoorbeeld elke keer dat u deze website bezoekt uw IP-adres, browserinformatie en de domeinnaam van de referentiesite opslaan. Tevens vergaren we informatie over bezoekerspatronen en het gebruik van de site. Deze informatie wordt gebruikt om deze website te evalueren en verbeteren en om onze klanten een bevredigende winkelervaring te bieden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om onze dienst goed uit te kunnen voeren en daarmee u beter van dienst te kunnen zijn verzamelen wij persoonsgegevens van u op het moment dat u gebruikt maakt van onze dienst of contact met ons heeft gezocht door middel van ons contactformulier, e-mail of door het aanvragen van een offerte. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt of persoonsgegevens die wij verkrijgen via de cookies die wij (laten) plaatsen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in ieder geval verwerken:

 • Naam van contactpersoon
 • E-mailadres van contactpersoon
 • Telefoonnummer indien deze is ingevuld
 • Bedrijfsnaam indien deze is ingevuld
 • Overige informatie die wij vrijwillig van u ontvangen

Voor welke doeleinden verwerken wij gegevens en op welke grondslag?

Scholtmeijertuning verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Het correct uit kunnen voeren van onze dienst
 • Offertes sturen
 • Om contact met u op te nemen ten behoeve van onze dienst
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Wij verwerken uw gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlenging
 • Wij toestemming van u gekregen hebben om deze persoonsgegevens te verwerken

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat voor ons noodzakelijk is om onze diensten goed aan u te kunnen leveren.

Personalia

Wij bewaren uw bezoekgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dat betekent dat wij uw gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van het ontvangen van een offerte of het ontvangen van een contactformulier. Wij verwijderen de gegevens nadat het contact heeft plaatsgevonden, tenzij u een klant bent geworden.

Webformulieren

De persoonsgegevens welke in onze webformulieren zijn ingevuld worden automatisch na drie maanden verwijderd uit de database van onze website.

Facturen

Facturen worden 7 jaar bewaard om daarmee te voldoen aan de wettelijke verplichting voor de Belastingdienst.

Uitwisselen persoonlijke gegevens

Wij delen, verkopen of verhuren geen persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt via deze website of telefonisch, behalve met uw toestemming of zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij verstrekken uw persoonlijke gegevens aan de leveranciers van ons product, teneinde u van dienst te kunnen zijn. Wij schakelen derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het beheer van onze website. We verstrekken persoonlijke gegevens aan deze derde partijen, maar we autoriseren deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten en we nemen stappen om ervoor te zorgen dat deze derde partijen passende maatregelen treffen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot gegevensbescherming. We kunnen niet-persoonlijke informatie uitwisselen met onze marketingpartners, adverteerders en anderen.

Voorbeelden van dergelijke niet-persoonlijke informatie zijn onder andere het aantal gebruikers dat deze website heeft bezocht gedurende een bepaalde periode. Deze informatie wordt gewoonlijk uitgedrukt in aantallen.

scholtmeijertuning.nl gebruikt de verstrekte gegevens in de hoofdzaak om:

 • Om klanten op de hoogte te stellen van activiteiten omtrent Scholtmeijertuning
 • Voor dienstverlenende activiteiten. Zoals; het verstrekken van tips en advies over het gebruik van uw auto
 • Om gebruikers, middels een digitale nieuwsbrief, op de hoogte te stellen van nieuws, tips en de diensten van scholtmeijertuning.nl mits daar toestemming voor gegeven is

Verwijderen van uw account

Door u af te melden via e-mail worden uw gegevens volledig verwijderd uit de database van scholtmeijertuning.nl.

Links naar of van een andere website

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Houd er rekening mee dat de in dit privacybeleid beschreven richtlijnen niet van toepassing zijn op informatie die wordt verzameld via andere websites. Wanneer u deze website verlaat adviseren wij u het privacybeleid te lezen van elke website die u bezoekt. Indien u toegang heeft verkregen tot deze website via een link van bepaalde van onze reclame- of marketingpartners kunnen de pagina’s in een kader van de betreffende reclame- of marketingpartner staan.
Desalniettemin worden de gegevens die u verstrekt op deze pagina’s door ons verzameld en op het gebruik van deze gegevens is dit privacybeleid van toepassing.

Veranderingen inzake dit privacy-beleid

In het geval van materiële wijzigingen in dit privacybeleid zullen we een mededeling op deze website plaatsen om gebruikers op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Wij adviseren u deze website regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen in het privacybeleid.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Scholtmeijertuning beveiligt uw gegevens om ervoor te zorgen dat deze niet in de verkeerde handen vallen of dat deze gegevens niet verloren gaan.

Scholtmeijertuning treft de volgende maatregelen:

 • Het beveiligen van onze website met een SSL-certificaat. Deze beveiliging zorgt ervoor dat uw gegevens, die bijvoorbeeld worden verstrekt via een offerte- of contactformulier, versleuteld worden verzonden;
 • Het beveiligen van onze computers met een wachtwoord waarbij we een streng wachtwoordbeleid hebben;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • Het afsluiten van overeenkomsten met derden die in onze opdrachten uw persoonsgegevens verwerken.

Welke rechten heeft u als consument?

Een consument heeft het recht haar persoonsgegevens in te zien, deze aan te passen of te verwijderen. U als consument heeft tevens het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contact-pagina of een mail sturen naar [email protected].

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan raden wij u aan dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Wij zullen uw klacht uiterst serieus nemen en samen met u naar een oplossing zoeken.

Daarnaast willen wij u er op wijzen dat u zich altijd tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens kunt wenden op het moment dat u het niet eens bent met onze oplossing. Daar kunt u uw klacht indienen. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen:

U kunt contact met ons opnemen via onze contact-pagina of een mail sturen naar [email protected].

Indien gewenst kunt u ook een brief naar ons sturen:

scholtmeijertuning.nl
De Noesten 22
9431 TC Westerbork